Verktygslåda

Klicka på länken för att komma till materialet.

 

Svenskt material:

Verktygslådan innehåller: Informativa posters att sätta upp i personalrum om vad hälsolitteracitet & hälsolitterata hälso- och sjukvårdorganisationer är och om vad det finns för verktyg i vektygslådan, informativ poster om källkritik att sätta upp i väntrum, flyer med förslag på frågor att ställa när man besöker vården satt skicka med i kallelser, flyer om förstå mig rätt metoden, flyer med de 10 kännetecknen för en hälsolitterat hälso- & sjukvårdorganisation, check-lista för en hälsolitterat hälso- & sjukvårdsorganisation, PPT-bildspel tänkt som en miniutbildning i hälsolitteracitet för personal inom hälso- & sjukvården.

 

Internationellt material:

 

Text: JW Senast uppdaterad: 2023-02-02

Svensk film om vad hälsolitteracitet är och hur du som möter människor i ditt arbete kan ta hälsolitteracitet i beaktande. (För kort version av filmen, se "Länkar och filmer")

Kort informativ film om vad hälsolitteracitet är och hur det ser ut med hälsolitteraciteten i Europa.

Kort informativ film om vad hur man kan ta hälsolitteracitet i beaktande på individnivå.