Verktygslåda

Verktygslådan innehåller: Informativa posters att sätta upp i personalrum om vad hälsolitteracitet & hälsolitterata hälso- och sjukvårdorganisationer är och om vad det finns för verktyg i vektygslådan, informativ poster om källkritik att sätta upp i väntrum, flyer med förslag på frågor att ställa när man besöker vården satt skicka med i kallelser, flyer om förstå mig rätt metoden, flyer med de 10 kännetecknen för en hälsolitterat hälso- & sjukvårdorganisation, check-lista för en hälsolitterat hälso- & sjukvårdsorganisation, PPT-bildspel tänkt som en miniutbildning i hälsolitteracitet för personal inom hälso- & sjukvården.

 

Svenskt material:

 

  • Teachback är en metod som säkrar patientmedverkan genom att säkra patientens förståelse för händelseförloppen för vård/behandling.  Ta del av metoden genom filmen "Teachback - en metod som bidrar till bättre patientsäkerhet" (svensk film, 3 min). 

 

Internationellt material:

  • HLS-EU Research. Health literacy in Europe. Visar huvudresultat från European Health Literacy Survey (HLS-EU) (2009-2012) (film, 5 min)

  • American Medical Association (AMA). Korta samtal med personer med låg hälsolitteracitet (film, 4 min)

  • National Academies Health. Health literacy- A prescription to end confusion (film, 11 min)

 

Text: Senast uppdaterad: 2024-02-13