Verktygslåda

Klicka på länken för att komma till materialet.

 

Svenskt material:

Verktygslådan innehåller: Informativa posters att sätta upp i personalrum om vad hälsolitteracitet & hälsolitterata hälso- och sjukvårdorganisationer är och om vad det finns för verktyg i vektygslådan, informativ poster om källkritik att sätta upp i väntrum, flyer med förslag på frågor att ställa när man besöker vården satt skicka med i kallelser, flyer om förstå mig rätt metoden, flyer med de 10 kännetecknen för en hälsolitterat hälso- & sjukvårdorganisation, check-lista för en hälsolitterat hälso- & sjukvårdsorganisation, PPT-bildspel tänkt som en miniutbildning i hälsolitteracitet för personal inom hälso- & sjukvården.

 

Internationellt material:

 

Kort presentation av hälsolitteracitet från hösten 2023.

Introduktion till hälsolitteracitet, vad är det, varför viktigt, vad göra? från HFS nätverkets digitimme 11 oktober 2023.

Kort  film om vad hälsolitteracitet är och resultat från den första Europeiska kartläggningen av hälsolitteracitet.

Kort informativ film om vad hur man kan ta hälsolitteracitet i beaktande på individnivå.