Verktygslåda

Verktygslådan innehåller: Informativa posters att sätta upp i personalrum om vad hälsolitteracitet & hälsolitterata hälso- och sjukvårdorganisationer är och om vad det finns för verktyg i vektygslådan, informativ poster om källkritik att sätta upp i väntrum, flyer med förslag på frågor att ställa när man besöker vården satt skicka med i kallelser, flyer om förstå mig rätt metoden, flyer med de 10 kännetecknen för en hälsolitterat hälso- & sjukvårdorganisation, check-lista för en hälsolitterat hälso- & sjukvårdsorganisation, PPT-bildspel tänkt som en miniutbildning i hälsolitteracitet för personal inom hälso- & sjukvården.

 

Svenskt material: