Länkar och filmer

Svenskt hälsolitteracitetsnätverk

Våren 2022 startades ett svenskt nätverk upp för de som är intresserade av och arbetar med hälsolitteracitet på olika sätt. Syftet med nätverket är bl.a. att främja och sprida kunskap samt erfarenheter vad gäller hälsolitteracitet. Ett första konstituerande möte genomförde i juni.

Är du intresserad av att vara med i nätverket, kontakta oss via denna sidas kontaktformulär. Ange ditt namn, titel, var du arbetar och kort om varför du vill vara med i nätverket.

 

Anteckningar från nätverksmöten:

 

anteckningar-fraan-hl-naetverksmoete-221115.pdf

anteckningar-fran-svenska-hl-natverkets-mote-22-09-06.pdf

anteckningar-fran-svenska-hl-natverkets-uppsartsmote-03-06-2022.pdf