Länkar och filmer

Svenskt hälsolitteracitetsnätverk

Våren 2022 startades ett svenskt nätverk upp för de som är intresserade av och arbetar med hälsolitteracitet på olika sätt. Syftet med nätverket är att främja och sprida kunskap samt erfarenheter vad gäller hälsolitteracitet. Ett första konstituerande möte planeras genomföras i maj.

Är du intresserad av att veta mer, håll utkik på den här sidan, mer information kommer under våren.

Är du intresserad av att vara med i nätverket, kontakta oss via denna sidas kontaktformulär. Ange ditt namn, titel, var du arbetar och kort om varför du vill vara med i nätverket.

/Josefin Wångdahl och Janne Agerholm initiativtagare till nätverket