Svenska hälsolitteracitetsnätverket

Våren 2022 startades ett svenskt nätverk upp för de som är intresserade av och arbetar med hälsolitteracitet på olika sätt. Syftet med nätverket är bl.a. att främja och sprida kunskap samt erfarenheter vad gäller hälsolitteracitet. Ett första konstituerande möte genomförde i juni.

Är du intresserad av att vara med i nätverket, kontakta oss via fliken 'kontakta' och fyll i kontaktformulären. Ange ditt namn, titel, var du arbetar och kort om varför du vill vara med i nätverket.

Vi har även en Facebookgrupp: Svenska Hälsolitteracitetsnätverket som man kan ansöka om att bli medlem i. 

 

Doktorandnätverk

Inom ramen för det svenska hälsolitteracitetsnätverket finns ett nätverk för doktorander som forskar om hälsolitteracitet eller har interesse för att lära sig mera om hälsolitteracitet. 

Kontakta Malin Bauer på malin.bauer@uu.se om du är intresserad av att få mer information om doktorandnätverket.

 

Anteckningar från nätverksmöten:

anteckningar-fran-hl-natverksmote-240315.pdf

anteckningar-hl-natverksmote-231124.pdf

motesprotokoll-3-oktobber-2023-svenska-halsolitteracitetsnatverket.pdf

anteckningar-fran-hl-natverksmote-230509.pdf

anteckningar-hl-natverksmote-220214.pdf

anteckningar-fraan-hl-naetverksmoete-221115.pdf

anteckningar-fran-svenska-hl-natverkets-mote-22-09-06.pdf

anteckningar-fran-svenska-hl-natverkets-uppsartsmote-03-06-2022.pdf