Aktuellt

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 2, 2024

Detta nyhetsbrev är kortare än vanligt då det innehåller information om deadlines inom kort. Huvudinformation i nyhetsbrevet handlar om MOOC kursen och nästa Global Health Literacy Summit som det också finns information om och länkar till nedan.

nyhetsbrev-hl-april-2024.pdf

 

To talk about health with older adults: MOOC course about health literacy and dementia

Erasmus+ projektet SKills4HL projektet som drivs av forskare vid universitet i 4 nordiska länder erbjuder med start i vår MOOC kursen: Att tala om hälsa med äldre. En introduktionskurs om hälsolitteracitet och demens som riktar till sig vård- och omsorgspersonal som arbetar med äldre vuxna. Kursen  startar 13 maj, genomförs online på engelska, pågår i 5 veckor, har en studietakt på 10-15h/vecka och deltagaren bestämmer själv när under veckan studierna genomförs. Intyg för deltagande i kurs ges efter genomgången kurs och obligatoriska uppgifter blivit godkända.  För mer info och anmälan se: to-talk-about-health-with-older-adults_flyer-mooc-course.pdf

 

THE 2024 GLOBAL HEALTH LITERACY SUMMIT

Konferensen anordnas av the International Health Literacy Association, tillsammans med Careum och Dutch Health Literacy Alliance i Rotterdam, Nederländerna 18-20 september 2024. Den är öppen för alla och kommer att vara ett evenemang där många hälsolitteracitetsintresserade samlas för att presentera ny forskning, utforska nya metoder och utveckla möjligheter till nya politiska strategier som kan främja hälsolitteraciteten för människor och planeten. Deadline för abstract är 15 april 2024.  För mer info se: www.i-hlasummit.org 

 

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 1, 2024

Här nedan kan Du ta del av information om vad som händer inom hälsolitteracitet (HL) främst i Sverige, men också internationellt. 

SVERIGE

Doktorsavhandling: Multiple perspectives on health promotion in individuals with knee pain

Charlotte Sylvander, Högskolan i Halland försvarade den 12 januari sin avhandling vilken bland annat innehöll en studie om hälsolitteracitet (HL) kopplat till knäsmärta. Avhandlingen i sin helhet hittar ni här: Multiple perspectives on health promotion in individuals with knee pain, doctoral thesis, Halmstad University

Doktorsavhandling: eHälsolitteracitet och internetanvändning för hälsoinformation: en studie inom svensk primärvård

Anna Sjöström, nybliven doktor försvarade den 12 januari sin avhandling vilken inkluderar flera studier om e-hälsolitteracitet kopplat till primärvården. Avhandlingen i sin helhet hittar ni här: eHealth literacity and internet use for health information: a study in Swedish primary healthcare, doctoral thesis, Umeå University

Socialministern besökte Karolinska Insitutet (KI) för dragning om hälsolitteracitet

I november 2023 besökte socialminister Jacob Forssmed med statssekreterare Aging Research Center (ARC) på Karolinska Institutet för dialog vad gäller insatser för att främja arbete med en nationell strategi om hälsolitteracitet i Sverige. Forskarna Josefin Wångdahl och Janne Agerholm, som bjöd in till mötet, gav en introduktion i ämnet och gav sina förslag.

Svenska hälsolitteracitetsnätverket

Arbetet i nätverket rullar på och just nu består det av 24 medlemmar (doktorander, forskare och praktiker). Visionen är att ett fysiskt nätverksmöte i kombination med någon form av öppet event med syfte att sprida kunskap om hälsolitteracitet ska genomföras under 2024. Inom nätverket finns också ett mindre nätverk specifikt för doktorander. Mer information om nätverket samt protokoll från möten finns på websidan.

Sprid kunskap om ditt arbete med HL

Via webbsidan om hälsolitteracitet är intentionen att informera om forskning och praktiskt arbete som sker vad gäller hälsolitteracitet, främst nationellt men även internationellt. Vill du sprida information om arbete/forskning du gör eller känner till via webbplatsen eller nyhetsbrevet? Skriv en text på max 250 ord och skicka den till oss via kontaktformuläret.

INTERNATIONELLT

IHLA webinars

Snart dags för fler webbinarier i The International Health Literacy Associations webinarieserie om hälsolitteracitet och forskningsmetodik. Den 12 februari arrangeras webinariumet "The distributed nature and 'ripple effects' of health literacy": An overview and application of novel research methods". Den 14 mars hålls ett webbinarium om hälsolitteracitet och interventionsstudier. För mer information se: Webinars (i-hla.org)

IDEAHL

Det EU finansierade hälsolitteracitets projektet IDEAHL (Improving Digital Empowerment for Active Health Living) arrangerar slutkonferens i Bryssel den 6 mars. Möjlighet finns att delta online. För mer information se: Join Us at the IDEAHL Project Final Conference- IDEAHL

Projektet har bland annat kartlagt hälsolitteracitet och digital hälsolitteracitet i Europa. resultat finns att ta del av via den digitala plattformen Global Atlas of Literacies for Health (GAHL)

2nd World Health Literacy Summit

Nästa världskonferens med fokus på hälsolitteracitet kommer att genomföras den 18-20 september 2024 i Rotterdam, Nederländerna. Mer information kommer på halsolitteracitet. se, så snart mer information om konferensen finns. SAVE THE DATE!

Läs- och utskriftsvänlig version: 

nyhetsbrev-hl-oktober-2021_final.pdf

nyhetsbrev-hl-oktober-2020_final.pdf

nyhetsbrev-hl-maj-2019.pdf

nyhetsbrev-hl-september-2018.pdf

nyhetsbrev-hl-januari-2018.pdf

nyhetsbrev-hl-januari-2017.pdf

nyhetsbrev-hl-juli-2016.pdf

nyhetsbrev-hl-dec-2015.pdf

nyhetsbrev-hl-februari-2015.pdf

nyhetsbrev-hl-december-2014.pdf

halsolitteracitet/nyhetsbrev-hl-september-2014.pdf

nyhetsbrev-hl-maj-2014.pdf