Aktuellt

Webinar: Organisatorisk och professionell hälsolitteracitet

Torsdagen den 25 maj arrangerade det svenska hälsolitteracitetsnätverket ett webinarium om organisatorisk och professionell hälsolitteracitet. Flera framstående forskare samt policyrepresentanter från olika Europeiska länder medverkade. Webinariet genomfördes på engelska. Information om innehållet, talarna och inspelad version av webinariet finns nedan.

flyer_webinar-organisational-health-literacy_25-may-2023.pdf

webinar-about-organisational-professional-helath-literacy-25-may-2023_handouts.pdf

 

 

HÄLSOLITTERACITET I SVERIGE: NYHETSBREV 23.05.15

Läs- och utskriftsvänlig version: 

nyhetsbrev-hl-maj-2023.pdf

 

Webinar: Health literacy and qualitative methods 

Onsdag 22 mars arrangerar The International Health Literacy Association (IHLA) webinariet Qualitative design in Health Literacy Research. Primär målgrupp doktorander men alla som är intresserade av ämnet är välkomna att delta. Två svenska talare. Webinariet pågår i 90 min och är kostnadsfritt. För mer information se flyer nedan.

march-webinar.pdf

 

Gratis MOOC kurs: Att tala om hälsa med äldre (start maj 2023)

Projektet Skils4Health Literacy kommer under våren att erbjuda kursen "Att tala om hälsa med äldre" i vilken kunskap ges om kognitiv funktionsnedsättning hos äldre och hälsolitteracitet. Kursen är online, pågår 5 veckor (10-15 h studier/v) med start i maj och vänder sig till alla som möter äldre personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Kursen är gratis och kräver inte högskolebehörighet. För mer information och anmälan flyer.

att-tala-om-halsa-med-aldre_flyer.pdf

 

2023.02.13. Professor Jurgen M Pelikan avliden 

Emeritus professor Jurgen M Pelikan, vid universitet i Wien, Österrike har avlidit. Han har bidragit till otroligt mycket inom hälsolitteracitetsfältet både nationellt och internationellt. Bland annat var han initiativtagare till och under flera år vetenskaplig ledare för M-POHL - WHO Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy. Tankar går till hans familj och vänner.

 

Webinar om Professional Health Literacy 16 mars 2023 kl 13.30-16.30

För mer information och anmälan se PDF:

webinar-professional-health-literacy_en_march-2023.pdf

 

 

TIDIGARE NYHETSBREV

nyhetsbrev-hl-januari-2023.pdf

nyhetsbrev-hl-oktober-2021_final.pdf

nyhetsbrev-hl-oktober-2020_final.pdf

nyhetsbrev-hl-maj-2019.pdf

nyhetsbrev-hl-september-2018.pdf

nyhetsbrev-hl-januari-2018.pdf

nyhetsbrev-hl-januari-2017.pdf

nyhetsbrev-hl-juli-2016.pdf

nyhetsbrev-hl-dec-2015.pdf

nyhetsbrev-hl-februari-2015.pdf

nyhetsbrev-hl-december-2014.pdf

halsolitteracitet/nyhetsbrev-hl-september-2014.pdf

nyhetsbrev-hl-maj-2014.pdf