Kunskapsbank

Klicka på länken för att komma till materialet

Sverige

Litteratur på svenska

Forskning med data från Sverige

Rapporter

 

Internationellt

Rapporter, artiklar och böcker

Policyer

Flera länder har nationella policys for arbetet med hälsoliteracitet. Exempel är Australien, Canada, och USA. Bland mer närliggande länder är Norges strategi för att öka hälsokompetensen i befolkningen. 

FÖRELÄSNINGAR 

Kort presentation av hälsolitteracitet från hösten 2023.

Introduktion till hälsolitteracitet HFS nätverkets digitimme från 11 oktober 2023

Organisatorisk och proffessionell hälsolitteracitet från 25 maj 2023

webinar-about-organisational-professional-helath-literacy-25-may-2023_handouts.pdf

Introduktionsföreläsning om hälsolitteracitet från 2015

UTBILDNINGSFILMER

Kort informativ film om vad hur man kan ta hälsolitteracitet i beaktande på individnivå.

 

Nedan är länkar till en introduktionsföreläsning om hälsolitteracitet, samt länk till Angereds närsjukhus som tillhandahåller olika utbildningsmaterial om hälsoliteracitet. Bland annat två instruktionsfilmer, en kort version och en längre. Materialet kan exempelvis användas inom personalutbildning för att bli bekant med begreppet hälsolitteracitet, och diskutera hur man kan arbeta med hälsolitteracitet i den egna organisationen. 

 

WEBBSIDOR MED FOKUS PÅ HÄLSOLITTERACITET

 

Text: Senast uppdaterad: 2024-02-13