Mätning av HL

Hälsolitteracitet kan mätas på många olika sätt.
Ett sätt är att använda sig av validerade instrument (frågeformulär)  som syftar till att mäta hälsolitteracitet.
Fyra instrument finns tillgängliga på svenska; S-FHL, S C& C HL, HLS-EU-Q16 och eHEALS. Samtliga är översättningar av internationellt framtagna och använda instrument.

Viktigt att tänka på vid mätning av hälsolitteracitet som vid allt annat är att vara noga med syftet och vara säker på vad det är som ska mätas.

Som stöd i valet att välja rätt instrument vill vi tipsa om "The Health Literacy Tool Shed - A database of health literacy measures", en webbaserad databas över olika instrument som kan användas för att mäta hälsolitteracitet. Webbplatsen innehåller information om vad det finns för olika instrument som mäter hälsolitteracitet, samt vad dessa har för psykometriska egenskaper, baserat på vetenskapligt granskad litteratur. Genom att klicka i olika kriterier kan man få hjälp med att identifiera det instrument som bäst passar det syfte som finns med undersökning man tänkt genomföra. För mer information se: https://healthliteracy.bu.edu/   


 S - FHL
Skala för funktionell hälsolitteracitet består av fem frågor. Den svenska versionen är validerad genom test-retset och genom intervjuer med målgrupp och olika professioner inom hälsoområdet. Handledningen för skalan beskriver hur skalan har utvecklats, vad man bör tänka på då den används och hur insalmad data ska analyseras. Instrumentet finns även översatt till arabiska, somaliska, persiska, dari, engelska och sorani. Kontakta oss för mer information.

svensk-skala-for-funktionell-halsolitteracitet-version-2.pdf

manual-sfhl-skala-version-3.0-november-2016.pdf

guidelines-sfhl-swedish-version-3-1-january-2017.pdf

 
S - C & C HL
Skala för kommunikativ och kritisk hälsolitteracitet består av fem frågor. Den svenska versionen är validerad genom test-retset och genom intervjuer med olika professioner inom hälsoområdet. Handledningen för skalan beskriver hur skalan har utvecklats, vad man bör tänka på då den används och hur insalmad data ska analyseras.

skala-for-kommunikativ-och-kritisk-halsolitteracitet.pdf

manual-skkhl-skala-version-3.0-januari-2017.pdf

 

HLS-EU-Q16 SE

Svensk version av det europeiska hälsolitteracitetsinstrumentet HLS-EU-016 är en kort version av ett det längre hälsolitteracitetsinstrumentet HLS-EU-Q47 (HLS-EU Consortium (2012): HLS-EU- Q47. The European Health Literacy Survey Questionnaire). Instrumentet beståt av 16 frågor vilka mäter olika dimensioner av hälsolitteractet. Instrumentet finns även på engelska, tyska, grekiska, polska, holländska, bulgariska, spanska, arabiska, somaliska, persiska, dari, och sorani. Kontakta oss för mer information.

hls-eu-q16-se.pdf

 

eHEALS

Instrumentet består av 8 frågor och syftar till att mäta en persons egen uppfattning vad gäller sina förmågor att söka efter, hitta, förstå och värdera hälsoinformation från elektroniska källor och använda den kunskap som erhållits för att lösa ett hälsoproblem. eHEALS finns översatt till svenska och arabiska och är psykometriskt testat vad gäller den svenska versionen. Psykometrisk testning pågår för den arabiska versionen.

Valdieringsstudie svensk version eHEALS

 

Text: Josefin Wångdahl Senast uppdaterad: 2021-10-11